(DK)

Lydfiskeri

Tre store fiskepropper flyder rundt i vandoverfladen. Men hvad fisker de efter? Og hvorfor er der kun en fiskestang?

Lydfiskeri er en lydinstallation, som i stedet for at fiske efter fisk, fisker efter data som bliver transformeret ind til lyd på land. Lydfiskeri arbejder med vandet, undersøger hvordan man kan bruge dets bevægelse til at lave et interessant og levende lydbillede der skaber en forbindelse fra beskueren på vandbredden til livet under vandoverfladen.

Lydfiskeri er samtidigt en kritisk reference til vores overfiskeri i verdenshavene, hvor en krog pr. fiskestang ikke syntes at være nok. Derfor er der i Lydfiskeri også kun én fiskestang til tre kroge og samtidigt er fiskepropperne og fiskestangen er skaleret op, for at understege det absurde forhold til verdenshavende som et uudtømmeligt spisekammer.

Fiskepropperne er udstyret med sensorer, der opfanger vandets tilstand i ’real-time’; bevægelserne under og i vandoverfladen. Dataene bliver indhentet af sensorer der registrer bevægelserne i vandet, vandtemperaturen og tidevandet på hver af de tre fiskepropper. Den indkommende information bliver transformeret til et trestemmigt levende og bølgende ambient lydbillede på fjordbredden, så der skabes en poetisk forbindelse mellem bevægelserne i vandet og de besøgende på bredden.

Værket blev udstillet ved: Floating Art arrangeret af Vejle Kunstmuseum, 2018.

Kurator: Pernille Rom Bruun, Vejle Kunstmuseum

 

(UK)

Fishing for Sound

Three large fish float bobs around in the water. But what are they fishing for? And why is there only one fishing rod?

Fishing for Sound is an installation which, instead of fishing for fish, fishes for data. Fishing for Sound uses the water to create interesting and vivid sound images that creates a connection from the person on the waterfront to life below the surface. The visitors experience the sound by sitting on the bench.

The work is also a critical reference to our overfishing in the world’s oceans, where one hook per. fishing rod did not seem to be enough. Therefore, in Fishing for Sound there is also only one fishing rod for three floats. At the same time, the fishing floats and fishing rod are scaled up, to underline the absurd relationship with the world as an inexhaustible pantry.

Each float is equipped with sensors that detect the state of the water in ‘real-time’; the movements below and in the water surface. The data is obtained by sensors that detect the movements in the water, the water temperature and the tide on each of the floats. The incoming information is transformed into a three-part live and undulating ambient sound image on the fjord shore, so that a poetic connection is created between the movements in the water and the visitors on the shore.

The work was exhibited at: Floating Art arranged by Vejle Art Museum, 2018.

Curator: Pernille Rom Bruun, Vejle Kunstmuseeum

IMG_1738 copy

IMG_0695

IMG_0701

IMG_1726

IMG_1752 copy

IMG_1770