(DK)

Kunstnerisk praksis

Pernille Kofoed arbejder primært med interaktiv installationskunst, hvor teknologien bliver brugt som materiale til at skabe værker, der går i dialog med omgivelserne, samtiden og publikum.

Pernille arbejder med at skabe værker, der er dystre og poetisk på samme tid. Hun eksperimenterer med materialer, tester og afprøver. Materialevalget er derfor forskelligt fra værk til værk. Værkerne er baseret på samtidens samfunds udfordringer i abstrakte udformninger og eksperimentere med udtrykket.

I sin praksis lægger hun vægt på at værkerne opfordrer til interaktion og man som publikum kan og må røre, undersøge og deltage, så værkerne bliver en multi-sensorisk oplevelser, hvor lyden ofte er et centralt element. Lyden bruges, fordi den skaber og underbygger en stemning og fremprovokere følelser. Hun udnytter at vibrationer fra dybe bas toner går i kroppen på publikum, så det også bliver en fysisk oplevelse og understøtter den dystre, foruroligende stemning, som hun ønsker at skabe i sine værker. Hun lægger samtidigt vægt på, at værkerne er æstetiske, poetiske og enkle i udtrykket.

Konceptuelt arbejder Pernille med udgangspunkt i aktuelle samfundsmæssige udfordringer og emner i abstrakte udformninger og eksperimentere med udtryk.

Gennem brug af sensorer, digitale processer og software, transformerer hun organisk bevægelse fra publikum og/eller fra det fysiske miljø til data. Data, der danner grundlag for værkets udtryk. Brugen af teknologi, sensorer og digitale processer er derfor ikke et tilfældigt valg, men en central del af værkerne. Samtidig bliver de en kommentar til, hvordan alt bliver overvåget i samfundet, og hvordan data indsamles overalt.

Pernille Kofoed (f. 1986) er interdisiprinær-kunstener, uddannet: Kunst og Teknologi, Aalborg Universitet (2008-2011), Contemporaty Media Practice, University of Westminster (2010-2011) og Digital Design, Aarhus Universitet (2011-2014).

Pernille har udstillet på blandt andet Kunsthal Aarhus, Kunstpakhuset Ikast, Augustiana Kunstpark + Kunsthal (Augustenborg), Floating Art (Vejle), Kunstnernes Påskeudstilling (Aarhus), Rum46 (Aarhus), End of The Line (Aarhus).

(UK)

Artistic Practice

Pernille Kofoed works primarily with interactive installation art, where the technology is used as material to create works that enter a dialogue with the surroundings, the contemporary and the audience.

She focus on creating context specific works that are poetic yet shrouded in melancholy. Experimenting with new materials and technology, testing and exploring them in new ways. These works are based on current societal challenges, abstract design and experiment with expressions.

In her practice, She emphasize that the works encourage interaction. The audience can and must touch, investigate and participate, so that the works become a multi-sensory experience, where sound is often a central element. Sound creates moods and provoke emotions. Pernille take advantage of the fact that vibrations from deep bass tones enter the body, becoming a physical presence and experience, casting sonic shadows and disturbing atmospheres that she desire in her work. At the same time, she emphasize that the works are aesthetic, sensitive and simple in expression.

Through the use of sensors, digital processes and software, she transform organic movement from the audience and/or from the physical environment into data, data that forms the basis of the work’s expression. The use of technology, sensors and digital processes is therefore not a random choice, but a central part of the works. At the same time, they become a commentary on how everything is being monitored in society and how data is being collected everywhere.

Pernille Kofoed (b. 1986) is an interdisciplinary artist, educated: Art and Technology, Aalborg University (2008-2011), Contemporary Media Practice University of Westminster (2010-2011) and Digital Design, Aarhus University (2011-2014).

She has exhibited at Kunsthal Aarhus (Aarhus, DK), Kunstpakhuset (Ikast, DK), Augustiana Kunstpark + Kunsthal (Augustenborg, DK), Floating Art (Vejle, DK), Kunstnernes Påskeudstilling (Aarhus, DK), Rum46 (Aarhus, DK), End of The Line (Aarhus, DK).