(DK)

Objekt

Objekt er en lydskulptur, med et digital lydbillede. Værket arbejder med en abstrakt fortolkning og kunstig repræsentation af elementer fra naturen både visuelt og i lydbilledet. For hvad skal vi gøre når vi ikke længere har naturen?

Objekt ligger på en klassisk piedestal, men flyder udover piedestalens top, som en vækst der er vokset ud over siden og langsomt opsluger piedestalen.

Materialerne er tekstil, polyester, træ, metal og højtalere.

Værkets dimmensioner er (L x B x H) 80 x 80 x 50.

Udstillet på Aalborg Surreal, 2019

(UK)

Object

Object is a sound sculpture, with a digital sound image. The piece works with an abstract interpretation and artificial representation of elements from nature both visually and in the soundscape.

Object lies on a classic pedestal, but floats beyond the top of the pedestal, like a growth that has grown beyond the side and slowly engulfs the pedestal.

Materials: textile, polyester, wood, metal og speakers.

The dimensions: (L x W x H) 80 x 80 x 50.

Exhibited at Aalborg Surreal, 2019

IMG_1919 copy

IMG_1921

IMG_1923