(DK)

Op & Ned

Et flag, der trækker på de danske traditioner om at hejse et flag når vi skal fejre noget. Men dette flag viser grafer over hvordan vi har haft det og er en repræsentation af at livet går op og ned. Grafer kommer fra værket ’Jeg har det fint!’. Dermed flages der for det fulde følelsesspektrum og fejre at vi alle indeholder et fuldt følelsesspektrum der går op og ned.

“Flaget jeg står med er illustreret med grafer. 21 personers livssvingning – de repræsentere os alle.
Lad os give dem en stemme gennem sang.

Lad os hejse et flag, for at fejre vores fulde følelsesspektrum – at…
…Livet går op og ned
…Det kan forvikle sig
…Det kan gå op i sømmene
…Det kan gå helt til tops

Lad os flage med det!’”

Materialer: hørtekstil (plantefarvet), tråd.

(UK)

Up & Down

A flag that draws on the Danish traditions of hoisting a flag when we have to celebrate something. But this flag shows graphs of how we have had it and is a representation that life goes up and down. Graphs come from the work ‘I’m fine!’. Thus, flags for the full spectrum of emotions and celebrate that we all contain a full spectrum of emotions that go up and down.

“The flag I stand with is illustrated with graphs. 21 people’s life cycle – they represent us all.
Let’s give them a voice through song.

Let’s raise a flag, to celebrate our full spectrum of emotions – that…
… Life goes up and down
… It can get entangled
… It may go up in the seams
… It can go all the way to the top

Let’s celebrate it! ‘”

Materials: Linen (plant dyed) and thread