(DK)

Jeg har det fint!

….Men hvordan har du haft det? Med værket opfordres man til at tage et papkort, og tegne en graf over hvordan man har haft det. Perioden beslutter man selv – det kan være over i dag, den sidste uge, det sidste år eller hele dit liv. Der opfordres til at man tager god tid, tænk over det og lave en graf der repræsenterer hvordan man har haft det.

Målet er at normalisere at livet går op og ned, at vi indeholder et fuldt følelsesspektrum og de mange inputs er en repræsentation af netop dette.

Tanken er at udstillingen langsomt gror.

Udstillet på Rum46

(UK)

I’m fine!

…But how have you been? The piece encourages you to take a cardboard card and draw a graph of how you have had it. You decide the period yourself – it can be over today, the last week, the last year or your whole life. You are encouraged to take your time, think about it and make a graph that represents how you have had it.

The goal is to normalize that life goes up and down, that we contain a full spectrum of emotions and the many inputs are a representation of just this.

The idea is that the exhibition is slowly growing, based on peoples contributions.

Exhibited at Rum46