(DK)

Svingninger – man hænger ikke sit beskidte vasketøj offentligt til tørre

Gamle broderede sengelinned hænger udstrakt, som var det hængt op på en tørresnor. Men det er ikke som det plejer, det er farvet sort og er jordslået i den nederste del og der er andre, symaskinesting syet ind i sengetøjet i bølgende mønstre. Symaskine sting, svingende op og ned langs stoffet og krydser til tider de sorte affarvninger.

Stingene er ikke almindelige sting, men sting af konduktiv tråd, det vil sige at man kan sende strøm gennem, og når du nærmer dig værket, vil det fungere som en stor kapacitiv sensor, som vil være koblet sammen med lydbilledet, som bliver moduleret baseret på din tilstedeværelse og berøring og gør værket interaktivt.

Svingninger er et ord der både bruges i fysikken men også i vores følelsesmæssige og åndelige kontakt med hinanden. I fysikken er blandt andet lyd, lyden skaber svingninger i luften, vores trommehinde sættes i svingninger af indkommende lydbølger. I den overførte betydning kan vores ord skabe svingninger i samfundet, i vores relationer og give både positive og negative udfald.

Man bruger også ordet svingninger, når man skal i gang – ’nu skal jeg også i svingninger’. Samtidigt er vores humør, selvværd og selvtillid i svingninger – det kan svinge fra den ene yderlighed til den anden. I fysikken og matematikken er sinuskurven et klassisk eksempel på en svingning som går fra +1 til -1. På samme måde kan livet, humøret og optimismen også svinge fra +1 til -1, det kan ske på et øjeblik eller over lange perioder.

Brugen af de gamle broderede sengetøj er i skarp kontrast til den moderne tid og hvordan verdenen er ændret over de sidste 100 år, fra da sengelinnedet blev skabt. Og brugen af det beskidte sengetøj er med til at illustrere det følsomme og hvor privat det stadig er at tale om følelser og arbejder med ordsproget: ’Man hænger ikke sit beskidte vasketøj offentligt til tørre’. En tematik man også ser i dag, på blandt andet de sociale medier hvor man kun viser det positive.

Installationen blev udstillet på ProKK udstillingen ’ORD’, 2021 og skal være med på Museum Ovartacis ’Kropsidealer – Undertrykkelse & Frigørelse’, 2021.

(UK)

Oscillations – You do not hang your dirty laundry in public to dry

An old embroidered bed linen hangs outstretched, as if it were hung on a clothesline, but it is not as usual. The bottom is dyed black and there are sweeping patterns. Sewing machine stitches, swinging up and down and up and down along the fabric, crossing the black discoloured divide.

The stitches are not ordinary stitches, but stitches of conductive thread, a thread you can send current through, and when you approach the work, it acts as a large capacitive sensor, sensing you presence and motion, and stirring sonic utterances from the speakers below.

Based on the theme ’Words’ and especially the word ’Oscillations’, the work deals with life and its oscillations, it is about light and darkness – it is an abstract interpretation of this, where the modern conductive stitches are representations of oscillations in life, from the light to the dark. The fluctuations of the work can represent an hour, a day or even a whole life in the fluctuations between plus and minus.

The use of the old embroidered bedding is in stark contrast to modern times and how the world has changed over the last 100 years, from when the bed linen was created. And the use of the dirty bedding helps to illustrate the sensitive and how private it is still to talk about emotions and work with the saying: ‘You do not hang your dirty laundry in public to dry’. A theme you also see today, on social media where you only show the positive.

The installation was exhibited at ProKK’s exhibition ’ORD’ and will be part of Museum Ovartaci’s ’Kropsidealer – Undertrykkelse & Frigørelse’.